Για να συνδεθείτε παρακαλούμε επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας με τον Internet Explorer και επιτρέψτε την εγκατάσταση του προγράμματος που θα εμφανιστει.

Μετά χρησιμοποιείστε

username : user

password : user

για να συνδεθείτε!